Hitta direkt

Välkommen till Ålands lagting!

Klicka här för att lyssna på lagtingsdebatten!

Zooma in och ut texten, använd Ctrl + och Ctrl -

Kommande möten

Årsöversikt


17.04.2014

Frågor till lagtingsledamöterna: Petri Carlsson


Partitillhörighet:
Moderat Samling för Åland

Vad tycker du är bäst med att vara lagtingsledamot?
Möjligheten att påverka och få vara med att bygga vårt samhälle. Att vara yrkespolitiker innebär också att man får träffa många människor och lära sig mycket om allt möjligt. Det finns nog inget liknande yrke där du får behandla allt från omsorg, ekonomi, trafik, utbildning, polisväsende, juridik, sjukvård, miljö, konstitution, kultur, näringsliv m.m.

Vad tycker du är sämst med att vara lagtingsledamot?
Osäkerheten som det innebär att vara ersättare. Ena dagen kan man ha ett jobb att gå till och nästa kan man vara utan jobb och ersättning. Det finns idag ingen "omställningsförsäkring" och man kan inte vara med i någon a-kassa heller eftersom man inte betraktas som löntagare. Ibland kan också offentligheten vara negativt för privatlivet.

Vilka frågor är du mest intresserad av i lagtinget?
Ekonomi-, näringslivs-, infrastruktur-, sociala och konstitutionella frågor främst kanske, men egentligen engagerar jag mig i det mesta. Jag tycker att det är mitt ansvar som folkets representant att göra mitt bästa för att engagera mig brett.

På vilket sätt är du aktiv i lagtinget?
Deltar på många möten arrangerade av LR och andra aktörer. Har representerat lagtinget och därmed Ålands folk på ett antal träffar med ambassadörer och andra besökare utifrån. Är en av de aktiva i debatten i plenisalen. Satt första halvan av mandatperioden i finans- och näringsutskottet, men har nu bytt till social- och miljöutskottet efter att Anette Holmberg-Jansson kom in i lagtinget då vi bytte några platser internt i vår grupp.


Kommer du att ställa upp i nästa val?
Frågan är för tidigt väckt, men sannolikheten är just nu ganska hög för att jag gör det.


16.04.2014

Dagens plenum kl 13.00

Vid dagens plenum fortsätter remissdebatten om förslaget till första tilläggsbudget för 2014. Vidare tas ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen upp till första behandling samt tre åtgärdsmotioner diskuteras och remitteras.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".
14.04.2014

STIPENDIER att ansöka om från Ålands lagtings kanslikommission

Till fördelning föreligger ett belopp om maximalt 30.000 euro.

Stipendier ur fonden utdelas för studier (på postgradual nivå) eller forskning till personer
1) som är hemmahörande i landskapet Åland eller
2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för landskapet.

Kanslikommissionen har i år beslutat att uppmuntra ansökningar om stipendiemedel för forskning med anknytning till Ålands status som självstyrt, demilitariserat och neutraliserat område samt forskning med anknytning till åländsk historia, kultur och lokala sedvänjor.


Läs mer >>
14.04.2014

Plenum den 14 april kl 13.00

Vid dagens plenum remissdebatteras förslaget till första tilläggsbudget för 2014. Vidare diskuteras och remitteras tre åtgärdsmotioner.
För övriga ärenden se dagens föredragningslista till vänster under "HITTA DIREKT".
Tidigare aktuellt nyheter >>